Elokuva / Movie

Ajatuksia kuolevaisuudesta
Poika miettii, mitä kuolema on.

Kahdeksanvuotiaalle Antille kerrotaan, että hänen koiransa pitää lopettaa. Antti joutuu ensimmäisen kerran kosketuksiin kuoleman kanssa ja hän alkaa miettiä, mitä kuolema tarkoittaa.

Elokuva on ohjaajan (Jani Ilomäki), kuvaajan (Mikko Parttimaa), tuottajan (Julia Elomäki) ja production designerin (Salla Lehtikangas) lopputyö Tampereen ammattikorkeakoulun elokuva- ja televisiolinjalta 2012.

/////////////////////

Thoughts about Dying
Boy wonders about death. 

Eight-year-old Antti is told that his dog should put to sleep. Antti will have his first facing with death, and he begins to think what death means.

The film is director’s (Jani Ilomäki), cinematographer’s (Mikko Parttimaa), producer’s (Julia Elomäki) and production designer’s (Salla Lehtikangas) diploma work in Tampere University of Applied Sciences 2012.

Ohjaajan sana / director’s word

AJATUKSIA KUOLEVAISUUDESTA –lyhytelokuva on nostalginen muistelu siitä, miten lapsena on käsitellyt kuolemaa.

Muistan illat lapsena, kun ajattelin että lemmikki voi kuolla tai mitä jos vanhemmat kuolee. Mitä kuolema on ja mitä sitten tapahtuu? Ajatukset olivat sekavia ja ne tuntuivat todella pelottavilta tai jopa hulluilta.

Uskon, että päähenkilöön voi kaikki samastua – siinä miten kuolemaa on pohdittu lapsena.

THOUGHTS ABOUT DYING short film is a nostalgic recollection of how a child has dealt with death.

As a child, I remember the nights when I thought that the pet can die or what if the parents die. What is death and what happens then? Thoughts were muddled and they felt really scary or even crazy.

I believe that all of us can identify with the main character how we pondered death as a child.

Ohjaajan filmografia (ohjaus) / Director’s filmography (director)

Abu Fouad – Työhullu / Abu Fouad – Workaholic (working title)
30 min documentary 2013
documentary in production about the first immigrant kebab restaurant owner in Finland.

The Idiomatic – Lost Together
3 min music video, 2013

Joutilas Yläluokka – Tahdon muistaa huomenna
4 min music video, 2012

Awakening
3 min fiction, 2012
Poika näkee naisen. Tyttö näkee pojan.
A boy sees women. A girl sees the boy.

Juurtuneet / In a Rut
7 min fiction, 2011
Jotkut juurtuvat ensimmäiseen parisuhteeseensa, vaikka se ei toimisi.
Some people get stuck in their first love even though it doesn’t work.

Ton Vernplanke 9th of November
7 min documentary, 2011
This is a short documentary about Ton Vernplanke, an artist from Ameland island Holland. We followed him one day with a camera.